Случаят Кюри - български детски игрален филм (официален сайт)

Пловдив 2019 - Европейска столица на културата