Случаят Кюри - български детски игрален филм (официален сайт)

Мейкинг на филма